Bestuurssamenstelling & beloning

Voorzitter: Stefan de Waard
Secretaris: Gerco van Hoften 
Penningmeester: Adriaan Hooijmans

De bestuursleden van Stichting House of Acts ontvangen geen beloning, enkel en alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.