Seminars

We geven seminars in genezing, bevrijding en profetie. De bijbel leert ons, Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Als je Gods Geest op je leven gaat ervaren dan ga je wandelen in de gaven van de Geest.

Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. Matt. 10:8
Dit is een opdracht die God aan ons gegeven heeft en is voor iedereen. Door uit te stappen en je ernaar uit te strekken zullen de gaven door je heen gaan stromen op elk gebied.

 

We houden verschillende thema avonden. Zo hebben we een avond en kijken we welke talenten en gaven iemand heeft. Dit doen we door een gaventest te doen, je zal verrast zijn wat je gaven en talenten zijn.

In het genezen van zieken, demonen uitdrijven en profeteren hebben we ook avonden, vanuit de bijbel zullen we laten zien hoe het in de praktijk werkt.

Wij zijn actief in Nederland en België.

Wil je graag dat we langskomen, neem dan contact met ons op.